AGSLO bjuder in till grupprelationskonferens i maj 2017

 

Identitet, Tillhörighet och Engagemang

arbetsbilder2 page001

 

Vem är jag när jag arbetar? Är jag den jag vill vara eller får jag en annan identitet? Var hör jag till och var vill jag höra till? Känner jag mig engagerad och energisk, eller upplever jag att mitt sammanhang begränsar och dränerar mig? Deltar jag i flera olika sammanhang, där själva skiftet är givande, eller kanske slitsamt? Hur finner jag tillhörigheter där jag kan känna mig närvarande och engagerad, och som samtidigt ger möjligheter till växt, utveckling och stimulans?

Roller, uppgifter och sammanhang tenderar idag att vara allt mer skiftande och komplexa, med omväxlande och nya krav, samarbetspartners och förutsättningar. Frågor om identitet, tillhörighet och engagemang blir ofta svåra att hantera och fulla av motsättningar och spänningar.

Arbetskonferensen ger dig en unik möjlighet att i samarbete med andra genom ett erfarenhetsbaserat lärande utforska frågor kring Identitet, Tillhörighet och Engagemang. Vi undersöker dessa teman genom de processer som utvecklar sig mellan deltagare och konferensledning. Perspektivet växlar mellan utforskande och reflekterande kring det som sker mellan individer, mellan individ och grupp, och det som sker mellan och inom grupper. Konferensen har plats till mellan 22 och 32 deltagare.

 

För vem?

Konferensen vänder sig till dig som arbetar som chef, ledare eller medarbetare i en större eller mindre organisation, och som vill fördjupa din förståelse för den dynamik som utvecklas i och formar sociala system som till exempel organisationer.

Läs mer om vad grupprelationskonferenser är här!

Konferensen ingår som en central del i en kurs inom specialistutbildningen för psykologer. Läs mer om kursen här.

 

Konferensledning

Konferensledare: Magnus Larsson, leg psykolog, docent, lektor vid Copenhagen Business School, Danmark. Biträdande konferensledare: Petra Bovide, leg logoped, biträdande verksamhetschef, Region Skåne. Administratör: Malin Nygren, PTP-psykolog, organisationskonsult.

 

Tid

17-20 maj 2017.

 

Plats

Konferensen genomförs i internatform på LjungbergsGården, Tynningö (Stockholms skärgård, norr om Gustavsberg).

 

Pris

Konferensavgiften är 20 000 kr plus moms (25 000 kr inklusive moms). Avgiften inkluderar logi, måltider, kaffe/te.

För studenter på högskoleutbildning finns 5 platser till priset 5000 kr plus moms (6250 kr inklusive moms). För de som var deltagare på AGSLO:s grupprelationskonferens 2011 eller 2015 finns ett speciellt erbjudande att delta till reducerat pris.

AGSLO avsätter ett belopp för bidrag till konferensavgiften i särskilda fall (gäller ej om du ansöker om studentpris). Du ansöker om reducerad avgift via ett formulär här. Ansökningstiden för reducerad avgift är förlängd till den 30 april.

 

Anmälan

Anmälan till konferensen görs via ett formulär här (klicka här). Anmälan är bindande.  Anmälningstiden är förlängd till den 30 april.

Vid återbud senast den 1/3 2017 återbetalas konferensavgiften förutom en administrativ avgift på 1 000 kr. 

 

Frågor om konferensen

Klicka här för att skicka ett meddelande till konferensadministratören.

 

pdf AGSLO Broschyr konf2017 ver3 (1.40 MB) OBS! Uppdaterad broschyr

pdf Flyer konferens 2017 (79 KB)

 

ljungbergsgarden

 

 

 

AGSLO bjuder in till grupprelationskonferens i november 2015:

 

Auktoritet, roll & autonomi

ljungbergsgarden

När känner du dig fri att tänka, uttrycka egna åsikter och agera självständigt och när faller du undan av rädsla att inte vara andra till lags? Under den här konferensen får du möjlighet att undersöka relationen mellan vad andra förväntar sig av dig och vad som är dina egna känslor, åsikter, tankar och handlingar när du är i din yrkesroll.

På grupprelationskonferenser handlar arbetet om att undersöka hur vi samspelar med varandra. Perspektivet växlar mellan individ, grupp och organisation vilket möjliggör för deltagarna att utforska både det som sker mellan individer, mellan och inom grupper och det som sker mellan individ och grupp.

Konferensdeltagarna ges gott om utrymme att reflektera tillsammans om vad man är med om samt att bearbeta detta och knyta an nya lärdomar och idéer till sina egna sammanhang utanför konferensen. Under konferensen studerar vi de processer som utvecklar sig mellan deltagare och konferensledning. Detta ger varje deltagare en unik möjlighet att lära om ledarskap, auktoritet och de roller vi tar eller tilldelas liksom hur vår autonomi påverkas.

För vem?

Främst vänder sig konferensen till chefer och ledare i alla typer av organisationer, men är självfallet öppen för alla som vill fördjupa dina kunskaper om sociala processer i grupp, organisation och samhälle och lära mer om såväl ledar- som följarskap.

Konferensledning

Konferensledare: Bengt Guvå, pol. mag. organisationskonsult, Södertälje.
Bitr. konferensledare: Liv Hök, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, organisationskonsult, Stockholm.

Tid, plats, pris, med mera

Konferensen inleds onsdagen den 18 november och avslutas lördagen den 21 november 2015. Den anordnas i internatform och är förlagd till Ljungbergsgården, Tynningö. (norr om Gustavsberg utanför Stockholm).

Konferensavgiften är 15 900 SEK. Moms tillkommer med 3 975 SEK. Avgiften inkluderar logi, måltider och kaffe/te. Du ansöker om deltagande i konferensen via formuläret här som du når genom att klicka här.

AGSLO avsätter ett visst belopp som bidrag till del av konferensavgiften. Ansökan görs på särskild blankett, separat till styrelsen (klicka här).

Mer information finns i konferensbroschyren nedan.

Förlängd ansökningstid

Ansökningstiden till konferensen är förlängd till den 16/10 2015.

Uppföljningsdag

Konferensen följs upp med ett heldagsseminarium i Stockholm, preliminärt 5 februari 2016. Ämnet för detta seminarium kommer att vara utgångspunkterna för grupprelationskonferenser och grupputvecklingsteori. Det kommer vid detta tillfälle att ges möjlighet att diskutera tillämpning av lärdomar man tagit samt göra kopplingar till det egna arbets-, studie- eller vardagslivet.

 

Erfarenheter från tidigare konferenser

Några röster från tidigare deltagare i konferenser:

Tidigt i mitt yrkesliv deltog jag i en grupprelationskonferens arrangerad av AGSLO. För mig som en sak- och uppgiftsinriktad person var det en stark upplevelse att inse hur mycket av organisationers liv som styrs av relationer och icke-rationella faktorer. Jag började tillämpa det jag lärt mig i mitt arbete som chef och ledare och har genom åren återkommande fortsatt att lära mig om grupprelationer. Den kunskapen har haft mycket stor betydelse både för hur jag utvecklats som person och för de resultat som de organisationer jag lett har uppnått.

Kerstin Frenning
Konsult inom strategi- och företagsutveckling. Tidigare chef i stora företag under många år.


För mig gav AGSLO:s grupprelationskonferens 2009 en stark upplevelse av mitt eget och andras behov av att vara närvarande i en grupp. Det blev tydligt för mig hur viktigt det är att vara lyhörd, ta ansvar för sina handlingar för att bygga tillit i en grupp och för att få gensvar. Jag upplevde också hur osäkerhet, ångest och splittringstendenser lätt sprider sig och får människor i en grupp att hänfalla åt misstänksamhet och avståndstagande. Det lärande jag upplevde på AGSLO fick andra grupperfarenheter jag haft i olika sammanhang att i efterhand klarna och bli begripliga.   

Jonas Mosskin, leg. psykolog och organisationskonsult.

 

Kort introduktion till vad en grupprelationskonferens är

Klicka här för att ladda ner en kort beskrivning av vad en grupprelationskonferens är. Mer texter hittar du också här.

AGSLOs höstkonferens 2011

 

Varför blir inget gjort…?

På din arbetsplats enas ni om hur ett jobb ska gå till. Ni bestämmer vem som ska göra vad och när det ska vara klart...
Ni möts för att stämma av och avrapportera, som ni kommit överens om. Inte mycket har blivit gjort. Gruppen kommer med olika förklaringar till att uppgifter inte blivit gjorda, tiden räcker inte till och den ursprungliga överenskommelsen kritiseras. Man kan undra vad som har hänt.

Ledare vet att grupper fungerar väldigt olika. Men vad vet ledare om att problem i arbetet ofta beror på hur gruppen fungerar – eller inte fungerar? Ofta är det svårt att se sin egen roll i det som händer.

På AGSLOs grupprelationskonferens kan du lära dig om din egen roll i en organisation och vad som pågår där.

AGSLO arrangerar konferensen Uppgift, Roll & Omvärld  där du kan medverka i grupper med olika sammansättning. Du kan få se hur föreställningar och hinder byggs upp men också hur ett förtroendefullt samarbete skapas och hur detta påverkar gruppers och organisationers arbete och resultat. Du får experimentera och pröva att ta de roller du vill och kan.

Du kan också få djupare kunskap om processer som hör samman med ledarrollen i arbetsliv och samhälle. Kunskap som du har nytta av i ditt arbete och i alla sammanhang där människor samverkar.