AGSLOs verksamhet

 

AGSLO har som huvuduppgift att arrangera grupprelationskonferenser i den sk Tavistocktraditionen. Vi gör i huvudsak konferenser i internatform, men det det kan också förekomma externatform, där övernattning inte ingår.Läs mer här om vad en grupprelationskonferens är (eller arbetskonferens som det också kallas).

Förutom konferenserna arrangerar AGSLO även seminarier, workshops och så kallade Listening Posts (lyssnarposter), som du kan läsa mer om här.

Nedan finns våra aktuella och tidigare aktiviteter.


 

gransland2

 

Nordisk konferens 2018

Nordisk grupprelationskonferens i november 2018

Med temat "I Gränsland av Tradition & Innovation" bjuder AGSLO in till en nordisk Grupprelationskonferens på Fredriksten Hotell & Konferens, Halden 7-10/11 2108, i samarbete med Nätverk för Nordiska Grupprelationskonferenser.

Temat fångar upp en både tidlös fråga om förändring i allmänhet men också högaktuell frågeställning kring den snabba och omfattande upplösning av traditioner, normer och strukturer, vi kan uppleva i dessa dagar. Hur modern samverkan över lands, region, traditions och andra gränser kanske påverkas, och vad som kan främja och eventuellt inverka hämmande.

Konferensen ingår som en central del i en kurs inom specialistutbildningen för psykologer. Läs mer om kursen här.

Ladda ner konferensflyern och konferensbroschyren nedan, och bidra gärna till spridning via dina nätverk!

Ladda ner flyer för konferensen här: pdf Agslo konferens 2018 flyer (598 KB)

Flyer på danska: pdf Agslo konferens2018 flyer dk (608 KB)

Ladda ner broschyr här: pdf Broschyr Agslo konf 2018 web (1.47 MB)

Ladda ner broschyr för utskrift (högre upplösning) här: pdf Broschyr Agslo konf2018 (10.20 MB)

 

Konferensledning

Konferensledare: Björn Josefsson, organisationspsykolog och gruppanalytiker, NAV Arbetslivssenter samt VD Proforum AB.

Biträdande konferensledare: Birthe Johansen,organisasjonskonsulent og gruppeanalytiker,MPO,Erhvervspsykologi, eget firma.

 

Plats

Fredrikstens Hotell & Konferens, Halden, Norge.

 

Tid

7 - 10 november 2018

 

Pris

Konferensavgiften är 20 000 SEK plus moms (25 000 SEK inklusive moms). Avgiften inkluderar logi, måltider, kaffe/te.

Early bird: Vid anmälan före den 1/5 2018 är priset 18000 SEK exkl moms (22500 SEK inklusive moms).

För studenter på högskoleutbildning finns 5 platser till priset 5000 SEK plus moms (6250 SEK inklusive moms).

AGSLO avsätter ett belopp för bidrag till konferensavgiften i särskilda fall (gäller ej om du ansöker om studentpris). Du ansöker om reducerad avgift via ett formulär här. Du måste anmäla dig till konferensen för att din ansökan om reducerad avgift ska behandlas. DIn anmälan till konferensen betraktas som bindande först när ansökan om reducerad avgift är behandlad. Ansökningar om reducerad avgift behandlas löpande. Sista ansökningsdag för reducerad avgift är den 24/10 2018.

 

Anmälan

Klicka här för att anmäla dig till konferensen. Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är den 5/9 2018. OBS! Anmälningstiden förlängd till den 24/10.

 

Frågor om konferensen

Klicka här för att skicka ett meddelande till konferensadministratören.


Kurs inom specialistutbildningen för psykologer

Grupper och organisationer i ett system-psykodynamiskt perspektiv 2018

AGSLO anordnar i samband med grupprelationskonferensen i november 2018 en specialistkurs för psykologer. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund.

AGSLOworkshop

Att leda i omvälvande samhällsförändring

workshopbild

 

En workshop om förändrade förutsättningar, nya samband och ledarskap i samhällsbärande organisationer.

Under de senaste åren har många kriser där viktiga samhällsfunktioner inte förutsett händelseutvecklingen och inte heller levt upp till löften som getts utspelat sig i Sverige. Grundläggande faktorer för samhällets stabilitet har satts i gungning och rättssäkerhet, trygghet, vård, omsorg och mänskliga rättigheter framstår inte längre som självklarheter.

AGSLO bjuder den 16/3 2018 in till en workshop i centrala Stockholm, där du i samarbete med andra utforskar dessa frågor. Vi kommer också att ge inspel om de drivkrafter som påverkar samhällsutvecklingen och belysa hur system inom och mellan organisationer påverkar förutsättningarna.

Är du beslutsfattare eller utövar ledarskap i offentliga, privata eller ideella organisationer med uppgifter inom tex skola och utbildning, ordningsmakt, försvarsmakt, sjukvård, kyrka, samhällsbyggnad och politik? Eller har du ansvar för dessa frågor på andra sätt? Då tror vi denna workshop kan vara av intresse för dig.

De som leder workshopen är Siv Boalt Boëthius, Kerstin Frenning, Mattias Blomqvist, och Lisbet Knudsen.

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig!!