Nätverk för tidigare konferensdeltagare

Du som varit med förr...

 

AGSLO startar ett nätverk för alla som deltagit i en s.k. grupp-relationskonferens i AGSLOs eller någon annan organisations regi. Det kan vara från konferenser i Sverige eller utomlands. Det gäller även kortare konferenser anordnade inom olika utbildningar vid universitet och högskolor.

AGSLOs verksamhet

 

AGSLO har som huvuduppgift att arrangera grupprelationskonferenser i den sk Tavistocktraditionen. Vi gör i huvudsak konferenser i internatform, men det det kan också förekomma externatform, där övernattning inte ingår.Läs mer här om vad en grupprelationskonferens är (eller arbetskonferens som det också kallas).

Förutom konferenserna arrangerar AGSLO även seminarier, workshops och så kallade Listening Posts (lyssnarposter), som du kan läsa mer om här.

Nedan finns våra aktuella och tidigare aktiviteter.

 

 

Kurs inom specialistutbildningen för psykologer

Grupper och organisationer i ett system-psykodynamiskt perspektiv 2017

 

AGSLO anordnar i samband med grupprelationskonferensen i maj 2017 en specialistkurs för psykologer. Ansökan om re-ackreditering av denna kurs behandlas för närvarande av Sveriges Psykologförbund. 

AGSLO bjuder in till grupprelationskonferens i maj 2017

 

Identitet, Tillhörighet och Engagemang

arbetsbilder2 page001

 

Vem är jag när jag arbetar? Är jag den jag vill vara eller får jag en annan identitet? Var hör jag till och var vill jag höra till? Känner jag mig engagerad och energisk, eller upplever jag att mitt sammanhang begränsar och dränerar mig? Deltar jag i flera olika sammanhang, där själva skiftet är givande, eller kanske slitsamt? Hur finner jag tillhörigheter där jag kan känna mig närvarande och engagerad, och som samtidigt ger möjligheter till växt, utveckling och stimulans?

Roller, uppgifter och sammanhang tenderar idag att vara allt mer skiftande och komplexa, med omväxlande och nya krav, samarbetspartners och förutsättningar. Frågor om identitet, tillhörighet och engagemang blir ofta svåra att hantera och fulla av motsättningar och spänningar.

Arbetskonferensen ger dig en unik möjlighet att i samarbete med andra genom ett erfarenhetsbaserat lärande utforska frågor kring Identitet, Tillhörighet och Engagemang. Vi undersöker dessa teman genom de processer som utvecklar sig mellan deltagare och konferensledning. Perspektivet växlar mellan utforskande och reflekterande kring det som sker mellan individer, mellan individ och grupp, och det som sker mellan och inom grupper. Konferensen har plats till mellan 22 och 32 deltagare.

 

För vem?

Konferensen vänder sig till dig som arbetar som chef, ledare eller medarbetare i en större eller mindre organisation, och som vill fördjupa din förståelse för den dynamik som utvecklas i och formar sociala system som till exempel organisationer.

Läs mer om vad grupprelationskonferenser är här!

Konferensen ingår som en central del i en kurs inom specialistutbildningen för psykologer. Läs mer om kursen här.

 

Konferensledning

Konferensledare: Magnus Larsson, leg psykolog, docent, lektor vid Copenhagen Business School, Danmark. Biträdande konferensledare: Petra Bovide, leg logoped, biträdande verksamhetschef, Region Skåne. Administratör: Malin Nygren, PTP-psykolog, organisationskonsult.

 

Tid

17-20 maj 2017.

 

Plats

Konferensen genomförs i internatform på LjungbergsGården, Tynningö (Stockholms skärgård, norr om Gustavsberg).

 

Pris

Konferensavgiften är 20 000 kr plus moms (25 000 kr inklusive moms). Avgiften inkluderar logi, måltider, kaffe/te.

För studenter på högskoleutbildning finns 5 platser till priset 5000 kr plus moms (6250 kr inklusive moms). För de som var deltagare på AGSLO:s grupprelationskonferens 2011 eller 2015 finns ett speciellt erbjudande att delta till reducerat pris.

AGSLO avsätter ett belopp för bidrag till konferensavgiften i särskilda fall (gäller ej om du ansöker om studentpris). Du ansöker om reducerad avgift via ett formulär här. Ansökningstiden för reducerad avgift är förlängd till den 30 april.

 

Anmälan

Anmälan till konferensen görs via ett formulär här (klicka här). Anmälan är bindande.  Anmälningstiden är förlängd till den 30 april.

Vid återbud senast den 1/3 2017 återbetalas konferensavgiften förutom en administrativ avgift på 1 000 kr. 

 

Frågor om konferensen

Klicka här för att skicka ett meddelande till konferensadministratören.

 

pdf AGSLO Broschyr konf2017 ver3 (1.40 MB) OBS! Uppdaterad broschyr

pdf Flyer konferens 2017 (79 KB)

 

ljungbergsgarden

 

 

 

AGSLOseminariumml 2012 red2

Att navigera i en komplex organisation: Identitetsdynamik på arbetet

AGSLO inbjuder till ett semiarium om identitetsdynamik i organisationer, tisdagen den 17 januari kl 13-16 i Stockholm. Seminarieledare är Magnus Larsson, docent och lektor vid Copenhagen Business School, Danmark. identitetsdynamik i organisationer är ett högst aktuellt och livaktigt tema inom organisationsforskning och generellt inom samhällsvetenskaplig forskning. På seminariet presenteras teman från aktuell forsking och vi får tillfälle att dela erfarenheter och diskutera hur vi kan förstå denna dynamik, och vad den har för betydelse och konsekvenser.

AGSLOworkshop

Samverkan och representation inom och mellan grupper

orkster

 

En interaktiv workshop i Stockholm den 6/10 2017

Hur bildas grupper? Hur utvecklas normer och samspel såväl inom som mellan grupper? Hur formas och förändras ledarskap och andra roller när uppgifter och information skiftar?

På AGSLOs workshop arbetar du under en halv dag tillsammans med övriga deltagare och gör erfarenheter om samverkan inom och mellan grupper. Särskilt intressant och huvudfokus under workshopen är att utforska hur gruppers föreställningar om egen och andras identitet formas och förändras, och hur dessa på olika sätt inverkar på kommunikation och samverkan. Andra spännande teman som kan utforskas är tex hur grupper låter sig representeras utåt, dess gränser och hantering av informationm, etc. Teman som dessa är kanske särskilt matnyttiga för dig som arbetar som representant i politiken, som förtroendevald, intern/externkonsult eller i ledarroll.