AGSLOs verksamhet

 

AGSLO har som huvuduppgift att arrangera grupprelationskonferenser i den sk Tavistocktraditionen. Vi gör i huvudsak konferenser i internatform, men det det kan också förekomma externatform, där övernattning inte ingår.Läs mer här om vad en grupprelationskonferens är (eller arbetskonferens som det också kallas).

Förutom konferenserna arrangerar AGSLO även seminarier, workshops och så kallade Listening Posts (lyssnarposter), som du kan läsa mer om här.

Nedan finns våra aktuella och tidigare aktiviteter.


AGSLOseminarium

Verktyg och vetenskap

Vad är kunskap? Det vet man, tills man försöker svara på frågan. Frågan om kunskapens väsen är en gammal filosofisk fråga, som omfattar både människosyn och världsbild. I en global värld där ekonomin baseras på information, kommunikation och kunskap är frågan om kunskapssyn hetare än någonsin tidigare.

Vetenskapen har alltsedan 1600-talet varit tongivande i synen på kunskap. Men vetenskap är en del av samhället, och forskare är människor som påverkas av samhället de lever i. Sedan början av 1900-talet har det växt fram en praktiskt/normativ kunskapssyn, där kommersiella intressen är tongivande. Denna kunskapssyn kan sammanfattas med begreppet ”verktyg” och har i dag utvecklats till något av en kunskapsindustri.

Professionell kompetens finns och har alltid funnits mellan vetenskap och verktyg. Idag har polariseringen mellan vetenskap och verktyg givit upphov till en kunskapsdogmatism, som underminerat professionella kompetensens autonomi. Mer än någonsin behöver vi, som medborgare och som professionellt verksamma, ha mod att göra bruk av vårt eget förstånd.

Kurs inom specialistutbildningen för psykologer

Grupper och organisationer i ett system-psykodynamiskt perspektiv 2019

AGSLO anordnar i samband med grupprelationskonferensen i november 2019 en specialistkurs för psykologer. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund.

AGSLO bjuder in till grupprelationskonferens i november 2019

Initiativ, Intresse och Ansvar 

( pdf Konferens 2019 flyer (812 KB)

( pdf AGSLO 2019 konferens broschyr (991 KB) )

 

Vad händer när du tar initiativ på ditt arbete eller i din förening? Hur stor plats finns det för dina intressen i samarbetet med andra? Hur fördelas ansvaret?

Idag förväntas individer i hög grad ta initiativ, driva egna frågor, och vara proaktiva. Men vad händer när man gör det? Initiativ ger plats för intressen och hängivenhet i arbetet, men ofta visar det sig att det är svårare än man trodde. Initiativet kan kvävas, inlemmas i rutiner, eller mötas av motstånd och ovilja. Å andra sidan kan intresset få arbetet att svälla över alla gränser. Man kan också själv tröttas av andras initiativ som kan framstå som krävande. Att ta ett rimligt ansvar både för sitt arbete och sin hälsa kan bli komplicerat. Samtidigt innebär det att ha ansvar för något att initiativ och intresse möjliggörs.

I våra organisationer finns idag en delvis osynlig spänning mellan Initiativ, Intresse och Ansvar. Förmågan att förstå och orientera sig i detta spänningsfält ökar våra möjligheter att handla konstruktivt, för oss själva och för våra organisationer.

 

Nätverk för tidigare konferensdeltagare

Du som varit med förr...

 

AGSLO startar ett nätverk för alla som deltagit i en s.k. grupp-relationskonferens i AGSLOs eller någon annan organisations regi. Det kan vara från konferenser i Sverige eller utomlands. Det gäller även kortare konferenser anordnade inom olika utbildningar vid universitet och högskolor.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button