Varför kallar vi det för konferens och inte kurs?

Vi tänker att konferens är ett lämpligt begrepp vad gäller den här typen av arbete. Konferens är en sammankomst, välförberedd sådan som ger möjlighet till diskussion, dialog och utforskande av olika ämnen, teman.

Grundläggande systembegrepp

Psykolog och psykoanalytiker Maria Fitger utgår från personliga konferenserfarenheter för att i nedanstående text diskutera begreppen uppgift, person och gräns.

document Uppgiften, rollen, gränsen utan noter (106 KB)

Introduktion till teorier om grupp- och social dynamik

Här finns en kort introduktion till den grundläggande teorin för grupprelationskonferenser, av Magnus Larsson, samt en något längre introduktion från Tavistock Institute i London.

pdf MagnusLarsson socialdynamik 20070213 (85 KB)

pdf Tavy primer sv översättning (123 KB)

Om metoden i system-psykodynamiskt arbete

Ett grundläggande antagande för grupprelationskonferenser är att det bästa sättet att lära om skeenden i grupper och organisationer är att studera dem medan de äger rum och sedan reflektera och diskutera om det man har varit med om.

Underkategorier