blue swirl       

AGSLO

- Arbetsgruppen för studier av ledarskap och organisation -

är en stiftelse som intresserar sig för dynamiken i organisationer och andra sociala system. Vi ordnar seminarier, temadagar och arbetskonferenser, där man aktivt kan utforska både medveten och omedveten dynamik

AGSLO arrangerar grupprelationskonferens 2017

AGSLO arrangerar nästa grupprelationskonferens (arbetskonferens) 2017, närmare bestämt den 17-20 maj. Platsen är Ljungbergsgården i Stockholm. Konferensledare är Magnus Larsson och biträdande konferensledare Petra Bovide. Mer information kommer, men boka redan nu in datum!

Grupprelationskonferens i Litauen

En grupprelationskonferens organiseras i Vilnius av Vilnius universitet, på temat "“Role, Leadership, Authority. The  Culture of Open Dialogue in Organisatons", den 24-28/8 2016. Konferensens arbetsspråk är engelska. För mer information se konferensens websida.

Global rapport från Listening Post

Nu finns det den globala rapporten från OPUS om Listening Post att läsa, se nedan. Här är också vår egen rapport från vår Listening Post i Göteborg. Klicka här för att läsa mer om Listening Post! Det finns

 

Varför ska man åka på en konferens?

Att delta i en grupprelationskonferens ger en möjlighet att lära om grupper och sociala system på annorlunda sätt än till exempel genom att läsa litteratur eller delta i mer strukturerade övningar.

Workshop "Learning från success"

Den svenska organisationen Kaleidoskop, som också arbetar inom grupprelationstraditionen, inbjuder till en workshop i oktober med titeln "Learning from success". Se folder nedan för mer information.

 

Attachments:
Download this file (sem  stockholm okt klar .pdf)sem stockholm okt klar .pdf2242 kB

Var går gränsen?

Ett AGSLO-seminarium om individuella, organisatoriska och
geopolitiska gränser i vår tid

Gränser ändras och förskjuts inom en mängd områden. Politik, ekonomi, teknik och sociala faktorer skapar eller löser upp gränser. Våra föreställningar om var gränsen går och varför påverkar hur vi hanterar den. De flesta av oss kan räkna upp ett antal viktiga gränser som har ändrats men där vi inte uppmärksammat förändringen förrän den är ett faktum och handlingsutrymmet plötsligt är litet eller obefintligt. Vad är det som gör att det blir så?

Vi inbjuder till ett seminarium om gränser fredagen 23 september 2016 kl. 13 - 17 i Storkyrkans lokaler på Själagårdsgatan 13, Stockholm.

Läs mer här!!

Vad är en grupprelationskonferens

En grupprelationskonferens är en form av ett upplevelsebaserat lärande, det vill säga lärande om det som sker medan det sker.